Appendix(1)
SCHEDULE (as referred in these Rules)
CONSTITUENT ORGANIZATION
1. Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia
2. Jemaah Kebangsaan Jaksa-Jaksa Pendamai Malaysia
3. Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)
ASSOCIATED ORGANIZATIONS 
1. Persatuan Syarikat-Syarikat Broker Saham Malaysia
2. Persekutuan Majikan Malaysia (MEF)
3. Persatuan Perindustrian Kayu-Kayan Malaysia (MWIA)
4. Persatuan Kontraktor-Kontraktor Melayu Mlaysia
5. Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan Dan Pengembaraan Malaysia
6. Persatuan Perubatan Malaysia (MMA)
7. Konggres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC)
8. Persatuan Badan Berkanun Malaysia
CUSTODIAN TRUSTEE
Perkhidmatan Vigilante-PTCM Bhd (Co. No.680156-P)
ADMINISTERING AUTHORITY
Jemaah Kebangsaan Jaksa-Jaksa Pendamai Malaysia
For More Information, Please mail us: admin@arbitral-mate.org
© Copyright 2009 Malaysia Arbitral Tribunal Establisment. All Rights Reserved.